Textové pole: Domov pro seniory Humpolec vznikl v roce 1962. 
V současné době sídlí ve dvou budovách. První budova je společně s ředitelstvím a správou 
v Máchově ulici (Domov pro seniory), druhá budova se nachází v ulici Lužické 
(Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem). 
Domov pro seniory v Humpolci je příspěvková organizace jejímž zřizovatelem je 
Kraj Vysočina (odkaz na rejstřík PO: http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/15 ). Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS.
Má registrovány pobytové služby „Domovy pro seniory (2888936)“ s kapacitou 104 klientů, 
 „Domovy se zvláštním režimem (7796539)“ s kapacitou 84 klientů a „Odlehčovací služby (5472875)“ s kapacitou 2 klienti. Patří k největším sociálním zařízením v Kraji Vysočina. 

Vize :
„Chceme být skutečným domovem pro ty, kteří již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí. Jsme bezpečným a aktivním domovem pro všechny naše klienty.“ 


Lůžka a vybavení
V budově v Máchově ulici jsou k dispozici pokoje tří a čtyřlůžkové, v Lužické jedno 
a dvoulůžkové. Oba objekty jsou vybaveny výtahy a jsou bezbariérové. Domov disponuje vlastní kuchyní, prádelnou a zajišťuje komplexní služby pro klienty dle aktuálních potřeb, např. kulturní akce. Ve vybavení domova je i řada pomůcek, usnadňujících pobyt zcela nebo částečně imobilním klientům. Klidné prostředí zahrad, snadno přístupných i klientům 
s omezenou pohyblivostí zpříjemňuje pobyt zvláště v letních měsících.

Zajištění odborné péče
O klienty se stará více než 100 zaměstnanců. V obou objektech ordinuje lékařka, ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě tým diplomovaných zdravotních sester, ošetřovatelek a pracovníků 
v sociálních službách. Odbornou péči rehabilitační zajišťují rehabilitační pracovnice na solidně vybavených pracovištích.
Stravování
Domov má vlastní kuchyni se skladbou jídel přizpůsobených potřebám seniorů a připravující i dietní jídla podle zdravotního stavu klientů. Přesto lze připravovaná jídla označit za "domácí" díky zkušenému kolektivu kuchařek a kuchařů. Kuchyně zajišťuje stravování i pro ostatní zájemce.

	            
        Hlavní budova v Máchově ul.	                     Budova v Lužické ulici
Obdélník: zkosené hrany: Email: dduchhumpolec@email.cz  Tel: 565 535 630  Datová schránka: ID k8xph2u   Kontakty podrobné